sadsad x
asdasd
KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ VE POLİTİKAMIZ

 

 • Genel Olarak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatta yer alan hükümlerle koruma altına alınan haklar Mimya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından gözetilmekte ve bu hakların korunması için gerekli bütün tedbirleri almaktadır. İşbu metin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen kişisel verilerin işlenmesi, korunması hükümlerinin Şirketimiz tarafından nasıl uygulandığına ilişkin açıklamaları içermektedir.

 • Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından Toplanmasının Yasal Dayanağı

            Kişisel verilerin korunması sağlamak üzere çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile kişisel verilerin korunmasını amaçlanmaktadır. Bu kanunlar ve bu kapsamdaki diğer yasal düzenlemelere bağlı olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa edebilmek üzere Şirketimiz tarafından verilerin toplanması ve işlenmesi gerekmektedir.

 • Veri Sorumlusu

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz “veri sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi kanuna ve mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda toplayacak, saklayacak, işleyecek ve üçüncü kişilerle paylaşarak aktarabilecektir.

 • Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirketimiz tarafından sunulan hizmet, ürün, ticari faaliyet değişiklik gösterebilmekle beraber otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, mağazalar, mağazalarımızda bulunan müşteri hizmetleri birimleri, çağrı merkezi, internet siteleri, sosyal medya mecraları gibi araçlarla sözlü, yazılı, elektronik olarak müşterilerimizin açık rızaları ya da onayları alınarak mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verileriniz işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından internet sitemizden veya mağazalarımızdan alışveriş yapmanız ve adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, yaşınız, cinsiyetiniz gibi kimlik bilgileriniz, adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız gibi iletişim bilgileriniz, tercihleriniz, ilgi alanlarınız, sık kullanılanlar gibi bilgilerinizi şirketimize sağlamış olmanız halinde bu bilgiler ve alışverişiniz dolayısıyla ödeme yaptığınızda fatura bilgileriniz işlenmektedir. Ayrıca şirketimiz tarafından promosyon, kampanya veya bülten e-postası size gönderildiğinde bu e-postanın açılıp açılmadığını ve tıkladığınız bağlantıları tespit etmek üzere işaretler, özelleştirilmiş bağlantılar ve bu tür teknolojiler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Müşterilerimizin, din, mezhep, etnik köken, dernek, vakıf ve benzeri üyelikleri, sağlık, genetik gibi özel nitelikli kişisel verileri şirketimiz tarafından kesinlikle hiçbir şekilde toplanmamakta ve işlenmemektedir.

 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Amacı

            Şirketimiz tarafından internet sitesine üye olurken verilen bilgilerle, internet sitesi, sosyal medya (Instagram, WhatsApp, vb.), çağrı merkezi aracılığıyla müşteri ile iletişimde, şirket merkezi ve mağazaları ziyarette, fiziki veya elektronik kanallarla yazılı yahut sözlü olarak verilen bilgilerle kişisel verileriniz toplanmaktadır.  Başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümleri, sözleşme ve dürüstlük kuralları çerçevesinde hizmetlerimizi sunmak, ticari faaliyetlerimizi yürütmek, Şirketimizin sizinle kurduğu sözleşme ve iş ilişkisi doğrultusunda; Şirketimizin edimini ifa edebilmesi, karşılıklı olarak hakların kurulması, kullanılması ve korunması amacıyla işlenmek üzere kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Aktarılması

Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması Şirketimiz tarafından hukuka ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacına uygun gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz ile ürün ve hizmet ilişkininiz nedeniyle yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verileriniz toplanarak öncelikle bu çerçevede işlenmektedir.

Bu kapsamda:

 • Sözleşme çerçevesinde ürünlerin teslim edilmesini sağlamak,
 • İşlem yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • Şirketin insan kaynaklarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ile iletişim faaliyetlerinin planlanmasını, yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • Ürünlerin, hizmetlerin satışına ve pazarlanmasına yönelik stratejilerin, araştırma faaliyetlerinin düzenlenmesi, planlanması, yürütülmesi,
 • Şirketin internet sitesinde sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi, internet sitesinde meydana gelen hataların düzeltilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması ve arttırılması,
 • Şirketimizdeki kampanya, gelişmeler ve yenilikler hakkında sizin bilgilendirilmenizi, etkinlik yönetiminin sağlanması,
 • Veri sahibinin ürün ve hizmetlerden daha iyi yararlanabilmesi için talepleri, beğenileri ve ihtiyaçları özel hale getirilerek ilgili kişilere önerilmesi,
 • Talepleri ve şikâyetleri değerlendirerek çözüme ulaştırılması,
 • Yetkili kurumlara ve kuruluşlara yasal nedenlerle bilgilerin paylaşılması,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. ve 5. Maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak Şirket tarafından kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel veriler, kural olarak veri sahibinden onay alınmadan üçüncü kişilere aktarılmamakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Ancak veri sahibinden alınan onay çerçevesinde üçüncü kişilerle bilgi paylaşılmaktadır. Üyelik formu ile toplanan veriler, veri sahibi olan üyenin onayı, talimatı olmadan üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamakta ve bu veriler faaliyet dışında ticari amaçla asla kullanılmamakta ve satılmamaktadır. Bununla birlikte Şirketin yasal yükümlülükleri sebebiyle ve bu yasal zorunluluklarla sınırlı olarak mahkeme ve diğer kamu kurumları ile veriler paylaşılması bunun istisnasıdır.

Bu kapsamda kişisel veriler:

 • Şirket tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak üzere şirket ortakları, iş ortakları ile bu kişilerin belirleyeceği üçüncü kişiler ve kuruluşlarla,
 • Şirketin iş ilişkisi içinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari iş güvenliği haklarının sağlanması amacıyla ilgili kişilerle,
 • Ürün satın alındığı takdirde, teslimatın yapılabilmesi için isim, soy isim, telefon numarası, adres bilgileri kargo firmalarıyla,
 • Kanunen yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak paylaşılmakta ve aktarılmaktadır.

 • Şirketin Kişisel Verileri Saklama Süreleri

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak saklanmaktadır. Bu Kanun’un 7. Maddesine göre kişisel verilerin işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması durumunda ya da mevzuatta öngörülen kişisel verilerin saklanması bakımından zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğu takdirde kişisel verileriniz Şirket tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte ya da anonimleştirilmektedir.

 

 • Çerez Kullanımı

            İnternet sitemiz de “çerez”lerden yararlanılmaktadır. Çerezler, internet sayfası sunucusunun sabit sürücünüze ilettiği küçük dosyalar olup diğer birçok internet sitesi tarafından da kullanılmaktadır. Çerezler ile IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız gibi birtakım belirli verileri otomatik olarak tarafımızdan ulaşılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, kişisel bilgilerinizi almak için tasarlanmamış olup virüs gönderiminde de kullanılamaz, bu dosya yalnızca site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internet kullanımında kolaylık sağlamaktadır. Ziyaretçilerimize daha iyi alışveriş imkânı sunmak üzere internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır.

            Çerezleri devre dışı bıraktığınızda da internet sitemizi her zaman ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte İnternet tarayıcıları daima çerezleri kabul edecek şekilde kurulu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarları veya diğer araçlarla çerezleri kontrol edebilirsiniz. Bu sayede çerezlerin kullanımını her zaman devre dışı bırakma olanağınız bulunmaktadır. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuz takdirde internet sitemizdeki birtakım özelliklerin çalışmayabileceğini belirtiriz.

            Çerezler hakkında detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.

 • Sosyal Medya Kapsamında Sosyal Eklentilere İlişkin Bilgilendirme

Sosyal medya mecraları (Facebook, Instagram, Youtube vb.) tarafından sosyal eklentiler kullanılmaktadır. Şirketimizin internet sitesinde bu çeşit eklentilerin bulunduğu bir sayfayı ziyaret ettiğinizde eklentiler başta etkisiz durumdadır. Nitekim ilgili sayfada eklenti içeren belirtilen tuşu tıklamadığınız müddetçe de eklentiler pasif konumdadır. Ancak belirtilen tuşu tıkladığınızda eklentiler aktif hale gelerek bu sosyal ağlar ile bağlantı kurulur ve bunlara veri aktarımı hakkında onay vermiş olursunuz. Bu sosyal ağlardaki oturumlarınız açık olduğu takdirde, sosyal ağlar tarafından bu ziyaret sosyal ağdaki hesabınız ile ilişkilendirilebilir.  İlgili tuşa tıkladığınızda buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa aktarılarak orada saklanmaktadır.

İlgili sosyal ağlar tarafından ayrıca verilerin toplamasına, işlenmesine, kullanılmasına ilişkin haklarınızı ve mahremiyetinizi korumak için değiştirebileceğiniz ayarların kapsamı hakkında ilgili sosyal ağların Veri Koruma bildirimlerini inceleyebilirsiniz. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile sosyal ağların hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, internet sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal ağlardaki açık oturumlarınızı kapatmanız gerekmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Güvenliği

            Kişisel verilerinize yetkisiz erişim veya kişisel verilerinizin kaybı, yanlış kullanılması, ifşa edilmesi, değiştirilmesi gibi durumlara karşı kişisel verilerinizi korumak için Şirketimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ölçüde gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Ancak Şirketimizin, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen internet sitemize, sistemlerimize saldırıların yapılması sebebiyle kişisel verilerinizin herhangi bir zarara uğraması veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, bu durum derhal size ve kanunun öngördüğü kurum ve kuruluşlara bildirilecek ve bu konuda gerekli önlemler alınacaktır.

            Ayrıca internet sitemizden alışveriş yaptığınızda ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliği en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Şirketimiz veya Şirketimize hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerinizin Şirketimizin ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 • Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak “ilgili kişi” sıfatı ile Şirketimizden:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği öğrenme, işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını öğrenme ile bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içi ya da yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini isteme ve buna ilişkin olarak yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasalara uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini isteme ve buna ilişkin olarak yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi yoluyla kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin yasalara aykırı olarak işlenmesi dolayısıyla zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini isteme,

Haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. Bu haklarınızı kullanmak için internet sitemizde bulunan “Mimya Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak formda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Mimya Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu indirmek için tıklayınız.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.