sadsad x
asdasd
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
MİMYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
 
  • GENEL AÇIKLAMALAR
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel verisi işlenen gerçek kişi “ilgili kişi” olarak ifade edilmiştir. 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesi kapsamında ilgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi ile bağlantılı olarak birtakım taleplerde bulunma hakkına sahiptir (ilgili kişi, bu metinde bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır). Başvuru Sahibinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca taleplerini yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yollarla Şirketimize iletmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda Başvuru Sahibi “yazılı” şekilde Şirketimize yapacağı başvurularda işbu formu kullanarak;
  • Başvuru Sahibi’nin Şirket adresinde şahsen başvurusu ile
  • Noter aracılığıyla,
  • Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
  • Kişisel verisi işlenen kişi tarafından Şirkete daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer bir yöntem ile
tarafımıza iletebilir.
Başvuru yöntemine göre; şahsen veya noter aracılığıyla yapılan başvurularda zarfın tebligat üzerine, e-posta yoluyla yapılan başvurularda ise e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamına Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

Şirket Adı

Şirket Adresi

Kep Adresi

E-posta Adresi

Mimya Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Merkez Mahallesi, İyiniyet Sokak, No:18 Şişli/İSTANBUL

 

mimyatekstil@hs01.kep.tr

 

mimya@mimya.com.tr

 
  • Başvuru Sahibi iletişim bilgilerini doldurunuz ve şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Ad, Soyad

 

TC. Kimlik Numarası

 

Telefon Numarası

 

E-posta

 

Adres

 

 

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz

○ Müşteri                 ○ Ziyaretçi               ○ Çalışan

○ Eski Çalışan         ○ İş Ortağı

○ Diğer (Açıklayınız):

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerinizi yazınız. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleriniz varsa lütfen ekleyiniz.

 

  • Başvurunuza tarafımızdan verilecek yanıtın size hangi yöntemle iletilmesini istediğinizi seçiniz.
○ İletişim bilgilerindeki adresime gönderilmesini istiyorum.
○ İletişim bilgilerindeki e-posta adresime gönderilmesini istiyorum (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz).
○ Elden teslim almak istiyorum (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir).
 
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz var ise bunların eksiksiz şekilde tespit edilmesi ve başvurunuza doğru ve tam olarak Kanunda öngörülen süre dâhilinde yanıt verilebilmesi amacıyla işbu başvuru formu düzenlenmiştir. Talebinize doğru ve hızlı olarak yanıt verilebilmesi için işbu formda yer alan bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerektiğini önemle belirtiriz.
Başvuru sahibinin kişisel veri sahibi olup olmadığının tespiti ve taleplerin değerlendirilmesi bakımından gerekli görülmesi halinde Şirketimiz, Başvuru Sahibinden ek bilgi, belge talep edebilir. İşbu form çerçevesinde iletmekte olduğunuz bilgilerin doğru ve güncel olmamasından veya yetkisiz bir başvuru yapılmasından Şirketimizin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
İşbu form ile başvuruda bulunduğunuz talepleriniz Şirketimiz tarafından talebin mahiyetine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak neticelendirilecektir. Ancak işlem ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret talep edilecektir. Yukarıda seçtiğiniz yöntem ile yanıtlarımız tarafınıza iletilecektir.
Yukarıda paylaştığım bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder, başvurumun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı*

 

Başvuru Tarihi

 

İmza

 

 
* Başka biri adına başvuru yapıyorsanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (vekâletname, kişisel veri sahibinin velisi ya da vasisi olduğunuzu gösterir belge gibi) başvurunuzla birlikte gönderiniz.
 
 

Kişisel Veri Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.